Tiếng Việt
Tính năng

Tính năng

Ngay cả khi các tài liệu được đặt theo những hướng khác nhau, chức năng này giúp phát hiện hướng của văn bản trong các tài liệu quét và tự động quay nó vào đúng hướng. * Điều này làm tăng hiệu quả công việc bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải thay đổi hướng của mỗi trang trước khi quét lớn số lượng tài liệu với kích cỡ và hướng khác nhau.

* Định hướng của các tài liệu với nhiều nhân vật sử dụng đồ trang trí văn bản có thể không chính xác


Máy quét này được thiết kế để có thể quét kết hợp các tài liệu giấy cùng với một thẻ ID cứng, chẳng hạn như bằng lái xe, trong một lần duy nhất bằng cách sử dụng hướng dẫn quét hàng loạt thẻ khác nhau.


Có thể quét 3 thẻ nổi liên tiếp như bằng lái xe, thẻ ngân hàng, chứng minh thư,..


Tốc độ đầu ra được tự động giảm cho các tài liệu là 148 mm (5,82 inch) hoặc ngắn hơn, nhờ các thanh  giữ các tài liệu trượt từ máy. Điều này ngăn chặn các tài liệu dài trượt sau tài liệu ngắn hơn mà bị thay đổi thứ tự


Khi một góc hình ảnh bị mất do một góc vô tình gấp (dog ear) hoặc một tài liệu bị sai lệch, chức năng phát hiện Dog-ear tự động và tạm dừng các chức năng quét. Người dùng sau đó có thể quyết định để quét lại, hoặc tiếp tục quét

Đối tác

OIA infomation managerment solution
INFOCONNECT
Digital Global Solutions Co., Ltd.
Panasonic