Tiếng Việt
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Luôn mang lại lợi ích, sự khác biệt về giá trị sản phẩm, dịch vụ.
  2. Hiệu quả, chất lượng và chuyên nghiệp làm cam kết cao nhất.
  3. Chuyên nghiệp trong mọi khâu hoạt động, tạo ra giá trị bền vững.
  4. Minh bạch, công bằng với các cổ đông, nhân viên, đối tác, khách hàng.
  5. Thúc đẩy phát triển, sáng tạo, quyết đoán và nhân văn.TRIẾT LÝ KINH DOANH

Lấy “Tâm – Trí – Tín – Tinh – Nhân – Tốc” làm triết lý quan trọng trong kinh doanh.

 

 • Tín: BIS bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
 • Trí: BIS coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm. Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.
 • Tâm: BIS đặt chữ Tâm làm nền tảng. Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức. Lấy khách hàng làm trung tâm.
 • Tinh: BIS đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.
 • Tốc: BIS đặt tôn chỉ “ tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”. Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – bán hàng nhanh – triển khai nhanh – hiệu quả nhanh – và thay đổi thích ứng nhanh với hoàn cảnh…”
 • Nhân: BIS xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết. 

 


Đối tác

OIA infomation managerment solution
INFOCONNECT
Digital Global Solutions Co., Ltd.
Panasonic