Tiếng Việt
Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành một công ty phân phối các thiết bị văn phòng, giải pháp quản lý chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực thông qua sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất với giá cả phù hợp, xuất xứ từ Nhật Bản.

Tiên phong trong chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, hướng đến một công ty đẳng cấp quốc tế, thể hiện được tầm vóc trí tuệ Việt, niềm tự hào của người Việt trên thế giới.


Sứ mệnh:

Mang đến các sản phẩm có chất lượng cao, giải pháp quản lý chuyên nghiệp được khẳng định trên toàn cầu nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu người dùng và quản lý đặc thù tại Việt Nam.

Giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí quản lý, gia tăng hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển con người, nâng cao quản lý, hài hòa lợi ích và phát triển xã hội bền vững.


 

Đối với cổ đông và đối tác:
 BIS đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, cam kết trở thành “Cùng đồng hành - Cùng chiến thắng”.

Đối với nhân viên: BIS xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, trách nhiệm công dân, tự hào dân tộc.

Đối tác

OIA infomation managerment solution
INFOCONNECT
Digital Global Solutions Co., Ltd.
Panasonic