Tiếng Việt
Giải pháp cho máy quét

Giải pháp cho máy quét

GIẢI PHÁP SỐ HÓA CHO NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM

Những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm  và công ty bảo hiểm đang đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực công nghệ, áp dụng triệt để sức mạnh của công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu chi phí cho việc xử lý công việc và cải thiện chất lượng phục vụ, đẩy nhanh các qui trình phục vụ khách hàng, trong đó việc số hóa cho các tài liệu cần phải được quan tâm và làm mới.

Panasonic Scanner mang đến nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, giải pháp quản lý chuyên nghiệp đã được khẳng định trên toàn cầu kết hợp với dịch vụ đẳng cấp chất lượng quốc tế - am hiểu từng địa phương ngành nghề, mang tính độc đáo và sáng tạo.
Chi tiết
GIẢI PHÁP SỐ HÓA HỒ SƠ NGÀNH THUẾ

Ngành Thuế là một trong những ngành có khối luợng thông tin xuất phát từ giấy tờ vô cùng lớn, từ những hồ sơ đăng ký đối tượng nộp thuế, tờ khai tính thuế GTGT, hồ sơ quyết toán thuế … của các doanh nghiệp đã khiến việc lưu trữ và quản lý lượng giấy tờ phát sinh của các cơ quan Thuế trở nên quá tải.

 
Panasonic Scanner mang đến nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, giải pháp quản lý chuyên nghiệp đã được khẳng định trên toàn cầu kết hợp với dịch vụ đẳng cấp chất lượng quốc tế - am hiểu từng địa phương ngành nghề, mang tính độc đáo và sáng tạo.


Chi tiết
GIẢI PHÁP SỐ HÓA NGÀNH Y TẾ - BỆNH VIỆN

Panasonic Scanner mang đến nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, giải pháp quản lý chuyên nghiệp đã được khẳng định trên toàn cầu kết hợp với dịch vụ đẳng cấp chất lượng quốc tế - am hiểu từng địa phương ngành nghề, mang tính độc đáo và sáng tạo.

Chúng tôi cam kết giúp chủ đầu tư là Bộ y tế, Sở y tế, Bệnh viện: tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo, gia tăng hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển con người trong tổ chức, hài hòa lợi ích và phát triển xã hội bền vững.
Chi tiết
GIẢI PHÁP SỐ HÓA HỒ SƠ NGÀNH LOGISTIC
Hệ thống cục Hải Quan đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi và giảm thời gian cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Một trong những đòi hỏi tất yếu để phát triển dịch vụ tài chính công là số hóa dữ liệu và tổ chức hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu quản lý. Hiện phần lớn thông tin vẫn chưa được chuẩn hóa, do đó, muốn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung thì việc số hóa tài liệu cần được thực hiện ngay.
Chi tiết
GIẢI PHÁP SỐ HÓA CHO NGÀNH GIÁO DỤC
Trong môi trường đào tạo, nhất là trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập tại Việt Nam, giảng viên, nhà trường, phụ huynh học sinh và học viên phải truy cập được những tài liệu và nguồn tài nguyên thông tin chính xác và dễ dàng.
Chi tiết

Đối tác

OIA infomation managerment solution
INFOCONNECT
Digital Global Solutions Co., Ltd.
Panasonic